Polityka Prywatności

Dbając o najwyższą jakość procesu przetwarzania danych osobowych oraz zgodność z aktualnym stanem prawnym informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest NATALIA NOWAK prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą FOTOGRAFIA NATALIA NOWAK. Osobą wyznaczoną do kontaktu jest p. NATALIA NOWAK, tel.509 780 627. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit a) ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych  z 27 kwietnia 2016 r. (RODO) w celach marketingowych. Administrator danych nie udostępnia danych do ani ich nie przekazuje do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.  Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu jej odwołania.

 

Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Scroll to Top